• Prečítané: 265x

Јавни позив на учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године

grb thumbНа основу члана 11. Закона о лoкалној самоуправи („Службени гласник РС“бр.129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) члана 48. став 1. тачка 19. и члана 77. став 1 Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“бр.9/19),члана 6 . став 1. тачка 3. и члана 10. Одлуке о јавним расправама Скупштине општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“бр. 11/23), Председник општине Стара Пазова, доноси Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године.

1. Упућује се јавни позив, грађанима,удружењима, стручној и осталој јавности са територије општине Стара Пазова,за учешће у јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 26.03.2024.године до 03.04.2024.године.

2. Текст Нацрта Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године биће постављен на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

3. Јавна расправа се организује ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења грађана и њихових удружења, представника заинтересованих правних и физичких лица, стручне и остале јавности.

4. Предлози, примедбе, сугестије грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на мејл адресу nina.asceric@starapazova.rs, поштом на адресу: Светосавска бр. 11 Стара Пазова или личном доставом на писарницу Општине Стара Пазова - са напоменом на коверти „За јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године“ најкасније до 03.04.2024.године до 14,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на интернет страници општине Стара Пазова.

5. Јавна расправа за заинтересоване који нису у могућности да примедбе и сугестије доставе у писаном или електронском облику организоваће се у згради Општинске Управе Стара Пазова у свечаној сали (приземље) дана 02.04.2024.године у периоду од 11,00 до 13,00 часова.

6. По окончању јавне расправе општина Стара Пазова ће анализирати све предлоге, примедбе и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године у складу са чланом 11. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општина Срема“ бр. 11/23), који ће бити објављен на интернет страници Општине у року од 15 дана од окончања јавне расправе.

Преузмите документа:

Локални акциони план

Образац за сугестије и мишљења

Закључак о спровођењу јавне расправе

Извештај о спроведеној јавној расправи