• Prečítané: 329x

Јавни конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2023/2024. годину

grb thumbУ складу са чланом 3. Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2023. годину, закљученим између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Општине Стара Пазова, Општинска управа Општине Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, расписује Јавни конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2023/2024. годину.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти који кумулативно испуњавају следеће услове:
1. имају пребивалиште на подручју општине Стара Пазова,
2. свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима),
3. школују се на терет буџета,
4. први пут уписују годину студија,
5. нису корисници студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 27.11.2023. ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО СА 08.12.2023. ГОДИНЕ.

Образац пријаве се може преузети на писарници Општинске управе Стара Пазова и на званичној интернет презентацији Општине Стара Пазова.

Пријаве са потребном документацијом се подносе Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска број 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Образац