• Prečítané: 399x

Јавни позив на учешће у јавној расправи о нацрту Плана развоја општине Стара Пазова за период 2023 - 2031. године

grb thumbНа основу члана 11. Закона о лoкалној самоуправи („Службени гласник РС“бр.129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) члана 48. став 1. тачка 19. и члана 77. став 1 Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“бр.9/19),члана 6 . став 1. тачка 3. и члана 10. Одлуке о јавним расправама Скупштине општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“бр. 11/23), Председник општине Стара Пазова, доноси Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Плана развоја општине Стара Пазова за период 2023 - 2031. године.

1. Упућује се јавни позив, грађанима,удружењима, стручној и осталој јавности са територије општине Стара Пазова,за учешће у јавној расправи о Нацрту Плана развоја општине Стара Пазова за период од 23.11.2023.године до 07.12.2023.године.

2. Текст Нацрта плана развоја општине Стара Пазова за период 2023- 2031.године биће постављен на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

3. Јавна расправа се организује ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења грађана и њихових удружења, представника заинтересованих правних и физичких лица, стручне и остале јавности.

4. Предлози, примедбе, сугестије грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на маил адресу nina.asceric@starapazova.rs , поштом на адресу: Светосавска бр. 11 Стара Пазова или личном доставом на писарницу Општине Стара Пазова - са напоменом на коверти „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја општине Стара Пазова за период од 2023.-2031.године“, најкасније до 06.12.2023.године до 14,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на интернет страници општине Стара Пазова.

5. Јавна расправа за заинтересоване који нису у могућности да примедбе и сугестије доставе у писаном или електронском облику организоваће се у згради Општинске Управе Стара Пазова у свечаној сали (приземље) дана 04.12.2023.године у периоду од 11,00 до 13,00 часова.

6. По окончању јавне расправе општина Стара Пазова ће анализирати све предлоге, примедбе и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана у складу са чланом 11. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општина Срема“бр. 11/23), који ће бити објављен на интернет страници Општине у року од 15 дана од окончања јавне расправе.

Преузмите документа:

План развоја општине Стара Пазова 2023. - 2031. год.

Образац за предлоге и сугестије

Закључак