• Prečítané: 227x

Јавни позив за учешће у јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом на територији општине Стара Пазова за период 2023. - 2033. године

grb thumbНа основу члана 7. Уредбе о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите животне средине („Службени гласник РС“,бр. 117/2021), Одељење за привреду Општинске управе општине Стара Пазова упућује: Јавни позив за учешће у јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи.

Нацрт Локалног Плана управљања отпадом на територији општине Стара Пазова за период од 2023-2033.године, даје се на Јавни увид од 11.11.2023. године до 11.12.2023. године.

Позивају се грађани, удружења, заинтересована јавност, органи и организације да учествују у јавној расправи о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом на територији општине Стара Пазова за период 2023-2033.године.

Предлози, примедбе, сугестије грађана и осталих учесника у јавном увиду и јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу: zivotnasredina@starapazova.rs или поштом на адресу: Општинска управа општине Стара Пазова, ул.Светосавска бр.11, 22300 Стара Пазова или личном доставом коверте у просторијама писарнице Општинске управе општине Стара Пазова са напоменом на коверти за „Примедбе и сугестије о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом на територији општине Стара Пазова за период од 2023-2033.године“, најкасније до 11.12.2023.године до 14,00 часова.

Јавна презентација и јавна расправа биће одржане у згради Општинске Управе општине Стара Пазова, у Свечаној сали, дана 01.12.2023.године са почетком у 11,00 часова.

По окончању јавног увида, Радна група за припрему Локалног Плана управљања отпадом на територији општине Стара Пазова за период од 2023-2033.године, анализираће све достављене предлоге, примедбе и сугестије заинтересоване јавности и на основу тога сачинити Извештај о спроведеном јавном увиду о Нацрту Плана, који ће бити објављен на интернет страници општине Стара Пазова у року од 15 дана од окончања јавног увида.

Нацрт Локалног Плана управљања отпадом на територији општине Стара Пазова за период од 2023-2033.године, може се преузети на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

Преузмите документа:

Јавни позив

Локални план управљања отпадом 2023-2033.