• Prečítané: 724x

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица /ЗАТВОРЕН/

grb thumbНа основу тачке 2. Решења Председника општине Стара Пазова о образовању Комисије за припрему и обраду конкурсне документације за расподелу средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих предузећа на територији општине Стара Пазова број 020-7/20 19-11 од 05.03.2019. године, Програма локално економског развоја општине Стара Пазова 2018-2023 година ("Службени лист општина Срема", бр. 32/17), а у вези члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2023. годину ("Службени лист општина Срема", бр. 40/2022) и Решења о оправданости доделе државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) број 400-384/2023-II од 12.04.2023. године, Комисија расписује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица.

Конкурс је отворен од дана објављивања на интернет страници општине Стара Пазова, огласној табли Општинске управе општине Стара Пазова и НСЗ - Испостава Стара Пазова, до утрошка средстава предвиђених за овунамену, а најкасније закључио са 30.06.2023. године.

Преузмите документа:

Текст јавног конкурса

Правилник

Изјава о истинитости пријављених података

Изјава о повезаним лицима

Изјава о прихватању услова за доделу средстава

Изјава о раније примљеној државној помоћи

Изјава о раније примљеној осталој државној помоћи

Изјава о учешћу на овом јавном позиву

Изјава ЗУП

Захтев за бизнис планом