• Prečítané: 350x

Јавни конкурс за регресирање трошкова превоза ученика и студената за школску 2022/2023. годину

grb thumbНа основу члана 3. Одлуке о праву на регресирање трошкова превоза ученика и студената ( „Сл. лист општина Срема“, бр. 15/15 и 19/15 ) и члана 4. Правилника о критеријумима, условима и начину остваривања права на регресирање трошкова превоза ученика и студената број: 110-22/2015-IV од 6. јула 2015. године, Начелник Одељења за друштвене делатности дана 25. августа 2022. године расписује Јавни конкурс за регресирање трошкова превоза ученика и студената за школску 2022/2023. годину.

Право на регресирање трошкова превоза путем овог Јавног конкурса могу остварити редовни ученици и студенти ако испуне следеће услове:
1. да имају пребивалиште, односно боравиште на територији општине Стара Пазова
2. да похађају средњу школу или факултет чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе.

Конкурс се објављује на званичној интернет презентацији општине Стара Пазова и отворен је од 25. августа 2022. године до 01. новембра 2022. године.

Пријаве на конкурс се подносе Одељењу за друштвене делатности, непосредно на писарници Општинске управе Стара Пазова или путем поште-на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова.

Пријава на Конкурс се може преузети сваког радног дана у термину од 07:30 до 15:00 часова на инфопулту општине Стара Пазова као и на званичној интернет презентацији општине Стара Пазова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсу неће се узимати у разматрање.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Пријава