• Prečítané: 798x

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године

grb thumbПозивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула до 05. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:
- држављанство Републике Србије;
- пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
- најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
- стечено најмање четворогодишње средње образовање;
- да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага нити се против њега води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
- познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
- могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Јавни позив је отворен у периоду од 22. јула до 05. августа (до 20.00 часова) 2022. године.

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Текст јавног позива - словачки језик

Попис становништва са задацима - српски језик

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче