• Prečítané: 2942x

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине

grb thumbНа основу Закључка Општинског већа општине Стара Пазова о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Стара Пазова за 2022. годину број: 501-182/2022-IV од 04.07.2022. године и члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности јп1/22 број: 110-7/22-IV од 20.04.2022. године и број: 110-10/22-IV од 06.06.2022. године,општина Стара Пазовa дана 04.07.2022. године расписује Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Стара Пазова за 2022. годину.

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине.

Конкурс је отворен закључно са даном 25.07.2022. године.

Рок за пријаву се продужава до 19.09.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Стара Пазова, или препоручено поштом на адресу:
Општина Стара Пазова Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације
Светосавска 11 22300 Стара Пазова

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 022/317-456 и електронску адресу: е-mail: energetskasanacija2021@starapazova.rs

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Прилог 1 - пријавни формулар

Прилог 2 - листа привредних субјеката

Прилог 3 - изјава

Прилог 4 - критеријуми за избор пројеката

Правилник

Правилник о допуни правилника

Обавештење о продужењу рока до 01.08.2022.

Обавештење о продужењу рока до 08.08.2022.

Обавештење о продужењу рока до 15.08.2022.

Обавештење о продужењу рока до 22.08.2022.

Обавештење о продужењу рока до 29.08.2022.

Обавештење о продужењу рока до 05.09.2022.

Обавештење о продужењу рока до 12.09.2022.

Обавештење о продужењу рока до 19.09.2022.

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника

Коначна ранг листа крајњих корисника