• Prečítané: 559x

Јавни позив на учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о одржавању јавних зелених површина

grb thumbНа основу члана 78. став 1. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" 09/19) Председник општине Стара Пазова доноси Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о одржавању јавних зелених површина.

1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту (у даљем тексту Нацрт Одлуке).

2. Јавна расправа о Нацрту Одлуке ће се спровести у периоду од 29. јуна до 15. јула (до 12,00 часова) 2022. године.

3. Текст Нацрта Одлуке биће постављен на званичној интернет страници општине Стара Пазова

4. Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт Одлуке могу се предати у писаном облику на писарници Општинске управе општине Стара Пазова и путем електронске поште: rasprava@starapazova.rs.

5. По окончању поступка јавне расправе Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

6. О спровођењу јавне расправе стараће се Општинска управа општине Стара Пазова.

Преузмите документа:

Закључак

Нацрт одлуке

Извештај о спроведеној јавној расправи