• Prečítané: 421x

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године

grb thumbПозивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:
- држављанство Републике Србије;
- пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
- најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
- стечено најмање четворогодишње средње образовање;
- да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага нити се против њега води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
- познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
- могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Јавни позив је отворен у периоду од 24.јуна (од 9.00 часова) до 03. јула (до 20.00 часова) 2022. године.

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Попис становништва са задацима - српски језик

Попис становништва са задацима - словачки језик

Документација за разговор и тестирање

Ранг листа кандидата за инструкторе

Ранг листа кандидата за инструкторе са временом тестирања

Прелиминарна листа кандидата