• Prečítané: 498x

Трећи јавни конкурс за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса на територији општине Стара Пазова у 2021. години

grb thumbНа основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/2009, 99/11 и 44/2018-др. закони), члана 48. Статута општине Стара Пазова („Сл.лист општина Срема“ број 9/19), члана 7. Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину („Сл.лист општина Срема“ број 46/20, 27/21 и 39/21) и члана 6. став 1. Правилника о измени правилника о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Стара Пазова организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса број 453-2/2017-IV од 06.03.2017. године, Председник општине Стара Пазова дана 01.11.2021. године расписује Трећи јавни конкурс за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса на територији општине Стара Пазова у 2021. години.

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају организације и удружења регистроване у складу са Законом о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/2009, 99/11 и др. закони) а које програм од јавног интереса реализују на територији општине Стара Пазова.

Конкурс је отворен до 15.11.2021. године и објављује се на званичној интернет страници општине Стара Пазова и огласној табли Општинске управе.

Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 07:00 до 15:00 часова на инфопулту општине Стара Пазова као и на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

Пријаве са наведеном документацијом предају се у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Општина Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска 11, Комисији за доделу организацијама и удружењима грађана. На коверти обавезно назначити:ТРЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА У 2021. ГОДИНИ, НЕ ОТВАРАТИ!

Преузмите документа:

Текст конкурса

Пријава

Листа вредновања

Одлука о додели средстава