• Prečítané: 1171x

Јавни позив на учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

grb thumbНа основу члана 78. став 1. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/2019) Председник општине доноси закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.

1. Одређује се спровођење јавне расправе о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Стара Пазова (у даљем тексту: нацрт Одлуке).

2. Јавна расправа о нацрту Одлуке спроводи се у периоду од 10. новембра до 17. децембра (до 12:00 часова) 2019. године.

3. Текст нацрта Одлуке биће постављен на званичној интернет страници општине Стара Пазова (www.starapazova.rs).

4. Примедбе, предлози и сугестије на нацрт Одлуке могу се предати у писаном облику на писарници Општинске управе општине Стара Пазова и путем електронске поште rasprava@starapazova.rs.

5. По окончању поступка јавне расправе Одељење за јавне приходе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

6. О спровођењу јавне расправе стараће се Општинска управа општине Стара Пазова.

Преузмите документа:

Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Закључак за јавну расправу

Извештај о спроведеној јавној расправи