• Prečítané: 1039x

Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2019/2020. годину

grb thumbУ складу са чланом 3. Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2019. годину, закљученим између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Општине Стара Пазова, Општинска управа Општине Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, расписује Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2019/2020. годину.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти који кумулативно испуњавају следеће услове:
1. имају пребивалиште на подручју општине Стара Пазова,
2. свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима),
3. школују се на терет буџета,
4. први пут уписују годину студија,
5. нису корисници студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

Уз пријаву на Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају студент подноси:
1. уверење о пребивалишту, фотокопију личне карте са уписаном адресом становања или очитану електронску личну карту,
2. потврду установе високог образовања да се школује на терет буџета и да први пут уписује годину студија у школској 2019/2020. години,
3. фотокопију индекса (прва, друга и страна на којој је уписан последњи семестар),
4. фотокопију активне картице текућег рачуна банке.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 18.11.2019. ЗАКЉУЧНО СА 06.12.2019. ГОДИНЕ.

Образац пријаве се може преузети на инфо-пулту у згради Општине и на званичном сајту Општине Стара Пазова.

Пријаве са потребном документацијом се подносе Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска број 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Пријава