• Prečítané: 618x

Јавни конкурс за одабир партнерског удружења за спровођење активности оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња општине Стара Пазова за 2022. годину

grb thumbНа основу члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину ( „Сл. лист општина Срема број 49/21), Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године ("Службени гласник РС", број 23/2022), Оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња општине Стара Пазова за 2022. годину (закључак општинског већа општине Стара Пазова број: 90-23/21- IV), Начелник одељења за друштвене делатности дана 22. марта 2022. године расписује Јавни конкурс за одабир партнерског удружења за спровођење активности оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња општине Стара Пазова за 2022. годину.

Одлуком о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину ( „Сл. Лист општина Срема“, бр. 49/21) опредељена средстава за реализацију ОП-а износе 1.410.000 динара, a по овом конкурсу се опредељује 355.000 динара за следеће активности:
- Област предиђена ОП-ом, здравствена заштита 85.000 динара
- Област предвиђена ОП-ом запошљавање Рома 160.000 динара
- Област предвиђена ОП-ом образовање Рома 125.000 динара.

Удружење је у обавези да спроведе све наведене активности у сарадњи за Мобилним тимом за инклузију Рома општине Стара Пазова.

Конкурс је отворен од 22. марта 2022. до 5. априла 2022. године и објављује се на званичној интернет страици општинске управе Стара Пазова.

Пријаве се подносе непосредно на писарници општинске управе Стара Пазова или путем поште на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава за реализацију оперативног плана за инклузију Рома и Ромкиња у 2022 години.“

Преузмите документа:

Текст конкурса

Пријава

Одлука о додели средстава