• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. и члана 51б. став 3. („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 -одлука УC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-др. закон 52/2021 и 62/23) оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Крњешевци.

1. На јавни увид излаже се Нацрт измена и допуна Плана плана генералне регулације насеља Крњешеваци, у периоду од 28. фебруара (среда) до 13. марта (среда) 2024. године.

2. Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Крњешевци, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11 и у МЗ Крњешевци, радним данима од 7,30 до 15,00 часова.

3. Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Крњешевци, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније 13. марта (среда) 2024. године.
Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Крњешевци, одржаће се 19. марта (уторак) 2024. године у 15,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Преузмите документа:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу