• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbЈавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 17.10.2023. године до 15.11.2023. године.

Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко органа јединица локалне самоуправе у обухвату плана надлежних за послове урбанизма, у току трајања јавног увида, до 15.11.2023. године.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Градске управе Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, Сремска Митровица, у сали 2, 03.11.2023. године са почетком у 11:00 часова.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 22.11.2023. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад, у сали 1, са почетком у 15,00 часова.“

Преузмите документа:

Текст огласа

Текстуални део

Намена површина

Инфраструктура и заштита

Спровођење

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу