• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. и члана 51б. став 3. („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 -одлука УC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-др. закон и 52/2021) оглашава Јавни увид у план детаљне регулације централне радне зоне општине Стара Пазова.

1. На јавни увид излаже се нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације центране радне зоне општине Старе Пазове, у периоду од 13. априла (четвртак) до 03. маја (уторак) 2023 године.

2. Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације центране радне зоне општине Старе Пазове, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11, радним данима од 7,30 до 15,00 часова.

3. Примедбе на нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације центране радне зоне општине Старе Пазове, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 03. маја 2023. године.
Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова за нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације центране радне зоне општине, одржаће се 08. маја (понедељак) 2023. године у 15,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Преузмите документа:

Текстуални део

Цртеж 1

Цртеж 2

Цртеж 3

Цртеж 4

Цртеж 5

Цртеж 6

Цртеж 7

Цртеж 7б

Цртеж 8

Цртеж 9

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу