• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Регистар локацијских услова за 2018. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-34026-LOC-1/2017 04.01.2018. Локацијски услови за реконструкцију-претварање помоћног у стамбени објекат и доградња стамбеног простора у продужетку тако да се формира један стамбени објекат са две јединице на кат. парц. бр. 4072 к.о. Нова Пазова ул. Вука Караџића бр. 74 у Новој Пазови Лукач Драган и Лукач Светлана
Нова Пазова
2 ROP-SPZ-33312-LOC-1/2017 09.01.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта кабловског вода 20kV ТС 1100/20 kV "Крњешевци" према ТС 20/0,4 kV "COFICAB" преко кат. парц. бр. 1665/3, 1665/5, 1665/6, 1663/2, 1663/4, 1663/3, 1663/5, 1663/1, 1712/1 и 1662/1 све у к.о. Крњешевци у јужној радној зони Крњешеваца ЕПС дистрибуција д.о.о.
Белегиш
3 ROP-SPZ-36414-LOC-1/2017 09.01.2018. Локацијски услови за рушење постојећег објекта и изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 4471 к.о. Нова Пазова у улици Железничкој бр. 85 Слијепчевић Стака
Стара Пазова
4 ROP-SPZ-33205-LOC-1/2017 10.01.2018. Локацијски услови за изградњу помоћног објекта на кат. парц. бр. 9379/17 к.о. Стара Пазова ул. Саве Ковачевића бр. 30 у Старој Пазови Блок 66 Балта Срећко
Стара Пазова
5 ROP-SPZ-36441-LOC-1/2017 11.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног на кат. парц. бр. 2187 к.о. Војка ул. Николе Филипина бб у Војки Кљештан Младен
Кљештан Анкица
Земун
6 ROP-SPZ-35875-LOC-1/2017 15.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног на кат. парц. бр. 330 к.о. Нова Пазова ул. Добровољачка бб у Новој Пазови блок 9 Радујко Далиборка
Смедерево
7 ROP-SPZ-35875-LOC-1/2017 15.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног на кат. парц. бр. 330 к.о. Нова Пазова ул. Добровољачка бб у Новој Пазови блок 9 Радујко Далиборка
Смедерево
8 ROP-SPZ-34028-LOC-1/2017 16.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног са унутрашњом гасном инсталацијом на кат. парц. бр. 2371/5 к.о. Нови Бановци ул. Јована Рашковића у Новим Бановцима блок 45 Предојевић Јово
Београд
9 ROP-SPZ-39568-LOC-1/2017 16.01.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја на раскрсници улица Краља Петра I Ослободиоца, Карађорђеве, Ћирила и Методија и Светосавске у Старој Пазови Општина Стара Пазова
10 ROP-SPZ-38015-LOC-1/2017 17.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 1435/293 к.о. Стари Бановци ул. Милоша Давидовића у Старим Бановцима блок 27 Милаш Немања
Нова Пазова
11 ROP-SPZ-39734-LOC-1/2017 19.01.2018. Локацијски услови за измештање дела трасе надземног вода у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
12 ROP-SPZ-33997-LOC-1/2017 22.01.2018. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 136/2 к.о. Белегиш ул. Николе Маринковића у Белегишу Јанчић Видоје
Белегиш
13 ROP-SPZ-25770-GR-2/2018 23.01.2018. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетског објекта монтажно бетонске трафо станице МБТС "Президент" у Новој Пазови у ул. Краља Петра Првог Карађорђевића 44-46 ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
14 ROP-SPZ-638-LOC-1/2018 23.01.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетског објекта монтажно бетонске трафо станице МБТС "Президент" у Новој Пазови у ул. Краља Петра Првог Карађорђевића 44-46 ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
15 ROP-SPZ-28048-LOCA-2/2017 05.02.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајница са пратећом инфраструктуром у три фазе намењенe за функционисање блока 62 у Старој Пазови у к.о. Стара Пазова Општинска стамбена агенција ј.п.
Стара Пазова
16 ROP-SPZ-3185-LOCА-3/2018 21.02.2018. Измена локацијских услова за изградњу двоструког кабловског вода 20kV од ТС 110/20kV "Крњешевци" до постојећег двоструког кабловског вода 20kV за ТС 20/0,4 kV "БОШ" на кат. парц. бр. 1665/3, 1665/5, 1665/6, 1663/2 и 1662/2 к.о. Крњешевци у Крњешевцима ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
17 ROP-SPZ-22214-LOCA-3/2018 22.02.2018. Измена локацијских услова за изградњу црпне станице са потисним цевоводом и изливном грађевином преко кат. парц. 217, 174/1, 650 , 1966 и 1928/1 све у к.о. Стари Бановци "Воде Војводине" ј.в.п.
Нови Сад
18 ROP-SPZ-28048-LOCH-3/2018 23.02.2018. Измена локацијских услова бр. rop-spz-28048-loc-1/2017 за изградњу саобраћајница са пратећом инфраструктуром и решењем мелирационог канала мала умка у три фазе к.о. Стара Пазова у Старој Пазови "Општинска стамбена агенција" ј.п.
Стара Пазова
19 ROP-SPZ-1187-LOC-1/2018 23.02.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 40/2 к.о. Стара Пазова ул. Учитељској бб у Старој Пазови Грујић Драхослава
Стара Пазова
20 ROP-SPZ-37547-LOC-1/2017 27.02.2018. Локацијски услови за изградњу зграде за здравствену и социјалну заштиту на кат. парц. 937 к.о. Нова Пазова, у улици Марка Краљевића бб "УДРУЖЕЊЕ ЦРВЕНИ КРСТ СТАРА ПАЗОВА"
Стара Пазова
21 ROP-SPZ-39065-LOC-1/2017 09.03.2018. Локацијски услови за изградњу трасе јавне расвете у коридору деонице пута другог реда бр. 127 Путинци – Стара Пазова – Стари Бановци улица Вука Караџића, улица Бановачка и део испред петља Е-75 Општина Стара Пазова
22 ROP-SPZ-37649-LOC-1/2017 12.03.2018. Локацијски услови за доградњу производног простора уз постојећи производни објекат у оквиру комплекса за производњу термофолије у две фазе на кат. парц. 735/102 к.о. Нова Пазова у улици Шеста Индустријска бр. 13, у Блоку 25, у Новој Пазови "MOTO-PLAST" д.о.о.
Нова Пазова
23 ROP-SPZ-22790-GR-11/2018 15.03.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу - реконструкцију стамбеног објекта на кат. парц. 1607/3 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима Калезић Младен
Београд
24 ROP-SPZ-5132-GR-2/2018 15.03.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу дистрибутивног гасовода у Фрушкогорској улици у Старој Пазови "ГАС ФЕРОМОНТ" а.д.
Стара Пазова
25 ROP-SPZ-22790-GR-11/2018 15.03.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу - реконструкцију стамбеног објекта на кат. парц. 607/3 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима Калезић Младен
Београд
26 ROP-SPZ-14564-LOC-1/2018 16.03.2018. Локацијски услови за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у к.о. Стара Пазова у улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 44-46 у Новој Пазови Општина Стара Пазова
27 ROP-SPZ-4919-LOC-1/2018 20.03.2018. Локацијски услови за доградњу стамбеног простора уз постојећи стамбени објекат на кат. парц. бр. 1928 к.о. Нова Пазова, ул. Марка Орешковића 60 у Новој Пазови Бајић Милан
Нова Пазова
28 ROP-SPZ-2332-LOCH-1/2018 21.03.2018. Закључак о одбацивању захтева за измену локацијских услова за изградњу стамбеног објекта бр. ROP-SPZ- 24724-LOCA-2/2017 од дана 21.12.2017. год. Недељковић Никола
Београд
29 ROP-SPZ-3621-LOC-1/2018 27.03.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са помоћним објектом на кат. парц. 1689 к.о. Нова Пазова ул. Кнеза михаила бр. 108 у Новој Пазови Скоко Александар
Нова Пазова
30 ROP-SPZ-39568-GR-3/2018 28.03.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја – пролазак кроз упаљено црвено светло семафора и прекорачење задате – лимитиране брзине кретања возила Општина Стара Пазова
31 ROP-SPZ-17708-LOC-3/2018 28.03.2018. Локацијски услови за изградњу помоћног пратећег објекта затвеореног базена на кат. парц. 276/3 и 276/3 к.о. Сурдук у Сурдуку "MRG EXPORT-IMPORT"
Београд
32 ROP-SPZ-3930-LOC-1/2018 29.03.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 2647 к.о. Војка ул. Радивоја Букурецког бб у Војки Скопљак Лука
Војка
33 ROP-SPZ-8212-LOC-1/2018 04.04.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено пословног објекта у три ламеле у Новој Пазови у улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 44-46 "PREZIDENT" д.о.о.
Нови Сад
34 ROP-SPZ-1791-LOC-1/2018 11.04.2018. Локацијски услови за доградњу стамбеног објекта уз постојећи стамбени објекат на кат. парц. бр. 3976 к.о. Нова Пазова, ул. Краља Милутина 30 у Новој Пазови Крњаић Боја
Нова Пазова
35 ROP-SPZ-1791-LOC-1/2018 16.04.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. бр. 443/41 к.о. Стара Пазова, ул. Бранислава Нушића 9 у Старој Пазови Вељановски Зоран
Стара Пазова
36 ROP-SPZ-628-LOC-1/2018 18.04.2018. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбено пословног објекта у стамбени објекат са четири стамбене јединице са заједничким простором и гаражама на кат. парц. бр. 282/4 к.о. Нови Бановци, ул. Дунавска бр. 1 у Новим Бановцима "LK Nekretnine Plus" д.о.о.
Земун
37 ROP-SPZ-739-GR-2/2018 23.04.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајница у блоку 20 у Новој Пазови Општина Стара Пазова
38 ROP-SPZ-6407-LOC-1/2018 23.04.2018. Локацијски услови за изградњу дистрибутивнога гасовод у улици Фрушкогорској у Старој Пазови Општина Стара Пазова
39 ROP-SPZ-9671-LOC-1/2018 23.04.2018. Локацијски услови за доградњу објекта јавне намене тренажне хале у Новој Пазови Општина Стара Пазова
40 ROP-SPZ-1837-LOC-1/2018 24.04.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Марко Марић
Нови Бановци
41 ROP-SPZ-9702-GR-2/2018 26.04.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу тампон ћелије за пшеницу и ћелије за брашно у Старој Пазови "ЖИТОПРОМЕТ МЛИНПЕК" д.о.о.
Стара Пазова
42 ROP-SPZ-1409-LOC-1/2018 30.04.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Сурдуку Николић Саша
Сурдук
43 ROP-SPZ-1735-LOC-1/2018 30.04.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Војки Сеовић Никола
Војка
44 ROP-SPZ-1542-LOC-1/2018 30.04.2018. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу пословног објекта у Новој Пазови "HERKULES" д.о.о.
Нова Пазова
45 ROP-SPZ-3622-LOC-1/2018 03.05.2018. Локацијски услови за изградњу интерне станице за снабдевање виљушкара дизел горивом у Новој Пазови "ALUMIL YU INDUSTRY" а.д.
Нова Пазова
46 ROP-SPZ-8306-LOC-1/2018 09.05.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката МБТС 20/0,4 kV "ПРЕЗИДЕНТ" у Новој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
47 ROP-SPZ-1528-LOC-1/2018 10.05.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетских објеката СТС ЕВ-3 20/0,4kV "Центар 2" са кабловским 0,4kV водом за напајање у Голубинцима "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
48 ROP-SPZ-1023-LOC-1/2018 10.05.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетског објекта МБТС 20/0,4kV "Иве Лоле Рибара 2" са средњенапонским СН и нисконапонским НН расплетом у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
49 ROP-SPZ-2413-LOC-1/2018 14.05.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетског објекта каблирање мешовитог вода 20 и 0,4kV у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
50 ROP-SPZ-8212-LOCH-2/2018 15.05.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено пословног објекта у три ламеле са пратећим објектима: котларницом, гаражом и отвореним манипулативним површинама са паркинзима у Новој Пазови "PREZIDENT" д.о.о.
Нови Сад
51 ROP-SPZ-5811-LOC-1/2018 17.05.2018. Локацијски услови за изградњу МБТС 20/0,4КV "Фрушкогорска" са двоструким прикључним 20 кV кабловским водом за напајање комплекса зграда за социјално становање у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
52 ROP-SPZ-4854-LOC-1/2018 18.05.2018. Локацијски услови за доградњу магацинског простора уз производно магацински део постојећег производно пословног објекта у Новој Пазови "ACM INT" д.о.о.
Нова Пазова
53 ROP-SPZ-10734-LOC-1/2018 25.05.2018. Локацијски услови за изградњу објеката за пријем и складиштење зрнастих култура, складишта за жито, силоса за брашно и реконструкцију млина на комплексу "ЖИТОПРОМЕТ – МЛИНПЕК" у западној радној зони насеља Стара Пазова "ЖИТОПРОМЕТ - МЛИНПЕК" д.о.о.
Стара Пазова
54 ROP-SPZ-9756-LOC-1/2018 29.05.2018. Локацијски услови за рушење три постојећа објекта и изградњу два стамбено пословна објекта у низу и отвореним манипулативним површинама са паркинзима у Новој Пазови "BOMAKS BUILDING" д.о.о.
Нова Пазова
55 ROP-SPZ-6180-LOC-1/2018 31.05.2018. Локацијски услови за реконструкцију стамбено пословног објекта у пословни објекат у Старој Пазови "PIONIR PETROL" д.о.о.
Стара Пазова
56 ROP-SPZ-9172-GR-2/2018 01.06.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за рушење постојећег објекта и изградњу новог стамбено пословног објекта у Новој Пазови Комазец Ђорђе
Нова Пазова
57 ROP-SPZ-9026-LOC-1/2018 04.06.2018. Локацијски услови за реконструкцију објеката за прoизводњу сточне хране на комплексу 2 "НАПРЕДАК" у западној радној зони насеља Стара Пазова "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
58 ROP-SPZ-9412-LOC-1/2017 04.06.2018. Локацијски услови за изградњу дистрибутивног центра "БЕОГРАД" у Новој Пазови "ABS Capital investments" д.о.о.
Нови Београд
59 ROP-SPZ-32255-LOC-10/2018 07.06.2018. Локацијски услови за изградњу МБТС 20/0,4KV "ИРЕКС" прикључног гасовода и увођење унутрашње гасне инсталације на пословном комплексу "ИРЕКС" у Старој Пазови "ИРЕКС" д.о.о.
Београд
60 ROP-SPZ-4521-LOC-1/2018 08.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено пословног објекта у Старим Бановцима Тодоровић Рајко
Стари Бановци
61 ROP-SPZ-4588-LOC-1/2018 11.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Голубинцима Котур Душко
Голубинци
62 ROP-SPZ-5043-LOC-1/2018 13.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Радуловић Иван
Стара Пазова
63 ROP-SPZ-10522-LOC-1/2018 15.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Општина Стара Пазова
64 ROP-SPZ-10522-LOC-1/2018 15.06.2018. Локацијски услови за изградњу верског објекта Српске православне цркве Храма Преподобне Мајке Ангелине у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
65 ROP-SPZ-8663-LOC-1/2018 15.06.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова а систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја у Старој Пазови Општина Стара Пазова
66 ROP-SPZ-8092-LOC-1/2018 18.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Милошевић Милојко
Београд
67 ROP-SPZ-9415-LOC-1/2018 18.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Бранко Илић
Београд
68 ROP-SPZ-4378-LOC-1/2018 29.06.2018. Локацијски услови за изградњу хидрограђевинског објекта за наводњавање-магистралног канала СБ-0 са рамовским пропустом у Старим Бановцима "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" ј.в.п.
Нови Сад
69 ROP-SPZ-4589-LOC-1/2018 29.06.2018. Локацијски услови за изградњу пословног објекта-трговина на мало у Старој Пазови Тадић Бранко
Тадић Јасмина
Стара Пазова
70 ROP-SPZ-5725-LOC-1/2018 04.07.2018. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта у Старој Пазови Нађ Мартина
Стара Пазова
71 ROP-SPZ-13501-LOC-1/2018 09.07.2018. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећих објекта за основно образовање – основне школе "Никола Тесла" у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
72 ROP-SPZ-11875-LOC-1/2018 10.07.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Чањи Владимир
Стара Пазова
73 ROP-SPZ-12395-LOC-1/2018 11.07.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Масларевић Александар
Војка
74 ROP-SPZ-16000-GR-2/2018 12.07.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-16000-LOC-1/2018 "AC градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
75 ROP-SPZ-11142-GR-12/2018 12.07.2018. Решење о обустављању поступка за издавање измене локацијских услова под бројем ROP-SPZ-11142-LOCA-8/2018 од 25.05.2018.год "AC градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
76 ROP-SPZ-19713-GR-2/2018 13.07.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-19713-LOC-1/2018 од 11.07.2018 год. Општина Стара Пазова
77 ROP-SPZ-7079-LOC-1/2018 16.07.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта прикључног кабловског вода 20 kV за напајање МБТС 20/0,4 kV "Bovest" у Војки ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
78 ROP-SPZ-7122-LOC-1/2018 17.07.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта прикључног кабловског вода 20 kV за напајање МБТС 20/0,4 kV "Кубечка" у Старој Пазови ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
79 ROP-SPZ-17795-LOC-1/2018 18.07.2018. Закључак о одбацивању захтева за за издавање локацијских услова за изградњу комплекса за производњу пластичне амбалаже у Централној радној зони у К.О. Нова Пазова "Jokey BG Invest" д.о.о.
Нова Пазова
80 ROP-SPZ-12427-LOC-1/2018 19.07.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Дракула Славко
Нови Бановци
81 ROP-SPZ-12493-LOC-1/2018 25.07.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Михајловић Слобо
Стара Пазова
82 ROP-SPZ-12493-LOC-1/2018 25.07.2018. Локацијски услови за фазну изградњу на земљи фотонапонске соларне електране у Сурдуку Весна Шарац
Драгољуб Керечки
Београд
83 ROP-SPZ-20689-LOC-1/2018 06.08.2018. Локацијски услови за рушење постојећег објекта – зграде школе и изградњу објекта за основно образовање основне школе „Вера Мишчевић“ и реконструкцију постојећих објеката улазног дела и фискултурне сале у Белегишу Општина Стара Пазова
84 ROP-SPZ-20689-LOC-1/2018 06.08.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу занатског објекта - мини пиваре у Старим Бановцима "Crna Ovca Craft Brewerz" д.о.о.
Нови Сад
85 ROP-SPZ-16906-LOC-1/2018 10.08.2018. Локацијски услови за изградњу производно пословног комплекса у Новој Пазови "ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о.
Ниш
86 ROP-SPZ-16695-LOC-1/2018 10.08.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу надстрешнице за пољопривредне машине у Голубинцима Душан Скорупан
Голубинци
87 ROP-SPZ-17795-LOCH-2/2017 13.08.2018. Локацијски услови за изградњу комплекса за производњу пластичне амбалаже у Новој Пазови "Jokey BG Invest" д.о.о.
Нова Пазова
88 ROP-SPZ-10740-LOC-1/2018 13.08.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за надградњу поткровља на два стамбено-пословна објекта у Новој Пазови Божанић Александар
Нова Пазова
89 ROP-SPZ-11799-LOC-1/2018 14.08.2018. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у Старој Пазови Сестак Јожеф
Ада
90 ROP-SPZ-13610-LOC-1/2018 21.08.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Владимир Ђерић
Кула
91 ROP-SPZ-13949-LOC-1/2018 22.08.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу изградњу стамбеног и помоћног објекта са гаражом у Старој Пазови Горан Мандић
Стара Пазова
92 ROP-SPZ-19849-LOC-1/2017 23.08.2018. Локацијски услови за изградњу колске ваге са приступним интерним саобраћајницама и подземног резервоара за пијаћу воду у склопу дистрибутивног центра "ЛИДЛ СРБИЈА" у Новој Пазови "ЛИДЛ СРБИЈА" к.д.
Нова Пазова
93 ROP-SPZ-13221-LOC-1/2017 28.08.2018. Локацијски услови за изградњу два стамбена објекта у две фазе у Старим Бановцима Антић Ковиљка
Београд
94 ROP-SPZ-13280-LOC-1/2017 28.08.2018. Локацијски услови за изградњу два стамбена објекта у Старим Бановцима Тодоровић Милош
Београд
95 ROP-SPZ-21308-LOC-1/2018 29.08.2018. Локацијски услови за изградњу хидротехничког објекта бунара Б-4А, опремање и повезивање са постојећим водоводом на изворишту у насељу Белегиш Општина Стара Пазова
96 ROP-SPZ-11142-GR-15/2018 31.08.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-11142-LOCA-14/2018 од 07.08.2018.год. "АС градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
97 ROP-SPZ-13696-GR-2/2018 31.08.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-13696-LOC-1/2018 од 23.05.2018.год. Бранислав Пејовић
Душко Чавић
Нови Београд
Нови Бановци
98 ROP-SPZ-25257-LOC-1/2018 31.08.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-13696-LOC-1/2018 од 23.05.2018.год. "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
99 ROP-SPZ-8900-LOC-1/2018 11.09.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Белановић Јелена
Стара Пазова
100 ROP-SPZ-11793-LOC-1/2018 12.09.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено пословног објекта у Старој Пазови "ELEMKA KOMERC" д.о.о.
Стара Пазова
101 ROP-SPZ-25848-LOC-1/2018 12.09.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу унутрашњих гасних инсталација за потребе грејања вишепородичног стамбено-пословног објекта сачињеног од три ламеле у Новој Пазови "PREZIDENT" д.о.о.
Нови Сад
102 ROP-SPZ-23587-LOC-1/2018 18.09.2018. Локацијски услови за реконструкцију таванског простора на постојећем стамбеном објекту у стамбени простор у подкровљу у Старој Пазови Брњица Жељко
Стара Пазова
103 ROP-SPZ-23973-GR-2/2018 24.09.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем број: ROP-SPZ-23973-LOC-1/2018 Петровић Миљан
Стара Пазова
104 ROP-SPZ-37649-LOCA-2/2018 24.09.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за доградњу производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу подземног резервоара за противпожарну воду у оквиру комплекса за производњу термофолије у Новој Пазови "MOTO-PLAST" д.о.о.
Нова Пазова
105 ROP-SPZ-17047-LOC-1/2018 26.09.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Горан Гајић
Нова Пазова
106 ROP-SPZ-14674-LOC-1/2018 26.09.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта-сервиса сопствених грађевинских машина са магацином у Старим Бановцима "ДАМИ" д.о.о.
Београд
107 ROP-SPZ-15798-LOC-1/2018 27.09.2018. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Пауновић Душан
Београд
108 ROP-SPZ-20424-LOC-1/2018 28.09.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности П+0 са гасификацијом у Старим Бановцима Ћулибрк Драган
Стари Бановци
109 ROP-SPZ-18089-LOCH-2/2018 04.10.2018. Локацијски услови за изградњу пословног објекта-мини пиваре у Старим Бановцима "Crna Ovca Craft Brewerz" д.о.о.
Нови Сад
110 ROP-SPZ-28489-LOC-1/2018 09.10.2018. Локацијски услови за изградњу објекта 1 фазе пословно магацинског комплекса у Старој Пазови "СИНОФАРМ" д.о.о.
Београд
111 ROP-SPZ-10740-LOCH-2/2018 16.10.2018. Локацијски услови за надградњу два постојећа стамбено пословна објекта у низу у Новој Пазови Александар Божанић
Нова Пазова
112 ROP-SPZ-745-LOC-1/2018 16.10.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојеће трокраке раскрснице у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
113 ROP-SPZ-29965-LOC-1/2018 16.10.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за доградњу постојећег објекта-складишта у Новој Пазови "RM Alkon Stahl" д.о.о.
Београд
114 ROP-SPZ-18911-LOC-1/2018 16.10.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег производног објекта за производњу кекса у Старој Пазови Владислав Тодосијевић
Ужице
115 ROP-SPZ-19684-LOC-1/2018 17.10.2018. Локацијски услови за рушење стамбено-пословне зграде и изградњу стамбено-пословног објекта и унутрашње гасне инсталације у Новој Пазови Комазец Ђорђе
Комазец Маја
Нова Пазова
116 ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 22.10.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Новим Бановцима Српска православна црквена општина Нови Бановци
Нови Бановци
117 ROP-SPZ-27620-LOC-1/2018 25.10.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Новим Бановцима "КУЋА СТИЛ" д.о.о.
Крушевац
118 ROP-SPZ-25848-LOCH-2/2018 26.10.2018. Локацијски услови за изградњу унутрашњих гасних инсталација у котларници стамбено-пословног објекта у три ламеле у Новој Пазови "PREZIDENT" д.о.о.
Нови Сад
119 ROP-SPZ-27626-LOC-1/2018 29.10.2018. Локацијски услови за рушење постојећег породичног стамбеног објекта и изградњу вишепородичног стамбено пословног обојекта у Новим Бановцима "КУЋА СТИЛ" д.о.о.
Крушевац
120 ROP-SPZ-16276-LOC-1/2018 06.11.2018. Локацијски услови за изградњу помоћног објекта у Војки Драган Стојковић
Београд
121 ROP-SPZ-22737-LOC-1/2018 06.11.2018. Локацијски услови за изградњу пословно-производног објекта у Новој Пазови "МЕДИУС" д.о.о.
Нова Пазова
122 ROP-SPZ-21489-LOC-1/2018 09.11.2018. Локацијски услови за уклањање и доградњу дела постојећег стамбеног објекта у Новој Пазови Здравковић Драгиша
Ђурић Гордана
Нова Пазова
123 ROP-SPZ-14878-LOC-1/2018 13.11.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Новим Бановцима Шпановић Жељко
Шпановић Љиљана
Београд
124 ROP-SPZ-23382-LOC-1/2018 13.11.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Сурдуку Васић Снежана
Београд
125 ROP-SPZ-27513-LOC-1/2018 19.11.2018. Локацијски услови за изградњу пословно-производног објекта у Новој Пазови "INTERCROWN-PLASTIC" с.р.
Нова Пазова
126 ROP-SPZ-28200-LOC-1/2018 19.11.2018. Локацијски услови за изградњу хладњаче за складиштење јабука у Војки "FORMA–BM" д.о.о.
Ириг
127 ROP-SPZ-27290-LOC-1/2018 20.11.2018. Локацијски услови за рушење две постојеће породичне зграде, четири постојећа складишна објекта и за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта у Старој Пазови "АС градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
128 ROP-SPZ-31307-LOC-1/2018 23.11.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Новој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
129 ROP-SPZ-24811-LOC-1/2018 27.11.2018. Локацијски услови за изградњу система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја у Старој Пазови Општина Стара Пазова
130 ROP-SPZ-26303-LOC-1/2018 28.11.2018. Локацијски услови за изградњу пословно сервисног објекта у Крњешевцима "BEO TEHNOLOGY" д.о.о.
Београд
131 ROP-SPZ-8153-LOC-4/2018 28.11.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и адаптацију пословног простора у Старој Пазови Ивета Ошер
Стара Пазова
132 ROP-SPZ-25030-LOC-1/2018 03.12.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Крњешевцима Јован Лазић
Крњешевци
133 ROP-SPZ-31742-LOC-1/2018 03.12.2018. Локацијски услови за изградњу вишепородичног стамбеног објекта низу у Новој Пазови Александар Божанић
Нова Пазова
134 ROP-SPZ-30138-LOC-1/2018 04.12.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Крњешевцима "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
135 ROP-SPZ-20717-LOC-1/2018 05.12.2018. Локацијски услови за рушење помоћног објекта и изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Владан Кристић
Београд
136 ROP-SPZ-22450-LOC-1/2018 06.12.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Сурдуку Борка Ћеранић
Београд
137 ROP-SPZ-26331-LOC-1/2018 07.12.2018. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу пословно стамбеног објекта у Старим Бановцима Игор Крњаић
Милан Крњаић
Београд
138 ROP-SPZ-32238-LOC-1/2018 07.12.2018. Локацијски услови за рушење два објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Петровић Миљан
Стара Пазова
139 ROP-SPZ-18911-LOCH-2/2018 07.12.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег производног објекта за производњу кекса у Старој Пазови Теодосијевић Владислав
Ужице
140 ROP-SPZ-18911-LOCH-2/2018 10.12.2018. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у Старој Пазови "MASTER FLEX" д.о.о.
Вршац
141 ROP-SPZ-18808-LOC-1/2018 17.12.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта у Старим Бановцима "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
142 ROP-SPZ-21947-LOC-1/2018 17.12.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Војки "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
143 ROP-SPZ-20424-LOCH-2/2018 17.12.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Ћулибрк Драган
Стари Бановци
144 ROP-SPZ-32900-LOC-1/2018 17.12.2018. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Пауновић Душан
Београд
145 ROP-SPZ-23051-LOC-1/2018 20.12.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Књиса Мирослав
Стара Пазова
146 ROP-SPZ-10090-LOC-1/2018 25.12.2018. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у склопу производно-пословног комплекса фабрике кондиторских производа у Старој Пазови Теодосијевић Владислав
Београд
147 ROP-SPZ-37649-LOCH-3/2018 26.12.2018. Локацијски услови за доградњу производног простора уз постојећи производни објекат и изградњу подземног резервоара за противпожарну воду у оквиру комплекса за производњу термофолије у Новој Пазови "МОТО-ПЛАСТ" д.о.о.
Нова Пазова
148 ROP-SPZ-35679-LOC-1/2018 31.12.2018. Локацијски услови за доградњу постојећих и реконструкцију постојећих стамбено пословних објеката у Новој Пазови Миливојевић Милош
Београд
149 ROP-SPZ-37005-LOC-1/2018 31.12.2018. Локацијски услови за изградњу пословног објекта угоститељски објекат - ГАРНИ ХОТЕЛ у Новој Пазови "ГРБИЋ МД" д.о.о.
Нова Пазова
150 ROP-SPZ-38365-LOC-1/2018 31.12.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање окацијских услова за реконструкцију тј. промену намене стамбено-пословног објекта у Новим Бановцима "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановци
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?