• Pogodaka: 637

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица

grb thumbНа основу тачке 2. Решења Председника општине Стара Пазова о образовању Комисије за припрему и обраду конкурсне документације за расподелу средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих предузећа на територији општине Стара Пазова број 020-1/2024-II од 10.01.2024. године, Програма локално економског развоја општине Стара Пазова 2024-2026 година ("Службени лист општина Срема", бр. 27/23), а у вези члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2024. годину ("Службени лист општина Срема", бр. 40/23, 12/24) и Решења о оправданости доделе државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) број 400-885/2024-II од 06.06.2024. године, Комисија расписује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица.

Конкурс је отворен од дана објављивања на званичној интернет презентацији општине Стара Пазова, огласној табли Општинске управе општине Стара Пазова и НСЗ - Испостава Стара Пазова, до утрошка средстава предвиђених за овунамену, а најкасније закључио са 08.07.2024. године.

Информације у вези са конкурсом се могу добити позивом на тел. 022/316-344.

Преузмите документа:

Текст јавног конкурса

Правилник

Изјава о истинитости пријављених података

Изјава о повезаним лицима

Изјава о прихватању услова за доделу средстава

Изјава о раније примљеној државној помоћи

Изјава о раније примљеној осталој државној помоћи

Изјава о учешћу на овом јавном позиву

Изјава ЗУП

Захтев за бизнис планом